Usługi

     Zakres usług świadczonych przez Termosystem:

 

     Usługi serwisowe (obsługujemy kilkuset klientów rocznie)

 

- naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne kotłów

  gazowych i olejowych.

- przeglądy okresowe gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń  

  grzewczych,

- 24 godzinna serwisowa obsługa techniczna kotłowni olejowych i    

  gazowych do 5000 kW (po zawarciu umowy na stałą obsługę).

- przeglądy okresowe instalacji gazowych (uprawnienia D) oraz  

  systemów bezpieczeństwa instalacji gazowych GAZEX,

- części zamienne,

 

            Usługi instalacyjne

 

- kompleksowe wykonawstwo i modernizacja wewnętrznych

  instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych,

  gazowych.

- kompleksowe wykonawstwo kotłowni do 5000 kW,

- montaż systemów kominowych,

- montaż odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła, kolektory  

  słoneczne,

- kompleksowe wykonawstwo wewnętrznych instalacji wentylacji   

  mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) wraz z

  wymiennikami gruntowymi,

- systemy automatyki i sterowania kotłowni oraz instalacji grzewczych,

- usługi kamerą termowizyjną NOWOŚĆ !!!

 

          ponad 20 lat doświadczenia